Thông tin liên hệ : 

VP: Sn 1477 đường QL3 – tổ 29 p. Phú Xá – TP. Thái Nguyên

Điện thoại: 038 8140 975

Email: viendong97@gmail.com

Websie: viendongvina.com

Facebook page: Cửa cuốn Thái Nguyên

                           Cốp pha giàn giáo